Newspaper / Policy Brief

สิทธิประโยชน์จาก FTA กับตัวเลขลวงตาทางเศรษฐกิจ

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ จัดทำบทความแสดงความเห็นใน Way Magazine วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีของไทย โดยมีเนื้อหาบางส่วนของบทความระบุว่า

“ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ถูกมองข้าม คือ การส่งออกที่ไทยส่งไปยังประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอด้วย มีทั้งการขอใช้สิทธิเอฟทีเอ และที่ไม่ขอใช้สิทธิเอฟทีเอ เช่นเดียวกันกับการนำเข้า หากเราเอามูลค่าการใช้สิทธิเทียบกับมูลค่าการค้าจริงที่เกิดขึ้น สัดส่วนดังกล่าวจะสะท้อนถึงอัตราการใช้ประโยชน์ของเอฟทีเอที่ลงนาม ถ้าอัตราการใช้ประโยชน์มีค่าสูง นั่นหมายถึง การส่งออกส่วนใหญ่เป็นการส่งออกที่ขอใช้สิทธิเอฟทีเอ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์เอฟทีเอที่ลงนามจริงๆ และแสดงให้เห็นความสำคัญของเอฟทีเอที่มีต่อการกระตุ้นการส่งออก”

ยานยนต์ไฟฟ้าไทย ZEV 100% ในปี 2035 “เป้าหมายยังคลุมเครือ”

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ จัดทำบทความแสดงความเห็นใน Way Magazine วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับเป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Zero Emission Vehicle) ZEV 100% ในปี 2035 ที่ยังคลุมเครือ โดยมีเนื้อหาบางส่วนของบทความระบุว่า

“แม้สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนในผลการประชุม คือ Zero Emission Vehicle หรือ ZEV 100% จะรวมถึงรถ plug-in hybrid ด้วยหรือไม่ ครอบคลุมรถทุกคันบนถนน หรือรถจดทะเบียนรถใหม่หรือเปล่า แต่การส่งสัญญาณก็เช่นนี้เพื่อบอกให้ทุกคนทราบว่าไทยเอาแน่กับยานยนต์ไฟฟ้า โดยหวังว่าสัญญาณดังกล่าวจะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรณียานยนต์เครื่องสันดาป”

ไทยต้องเตรียมรับมือนโยบาย “โจ ไบเดน” อย่างไร?

การสัมภาษณ์ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้า The International Competitiveness Research Cluster (ICRC)​ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14 .10 – 15.00 น.

Thailand’s slow economic recovery

Author: Juthathip Jongwanich, Thammasat University

Thailand’s economic performance in the third quarter of 2020 showed promising signs of recovery amid the ongoing COVID-19 pandemic. The contraction in GDP fell to 6.4 per cent year-on-year, down from 12 per cent in the second quarter. Signs of recovery in key industries such as electronics and appliances, the automotive sector and plastics are bright spots….

ผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย: บาดแผลจากระลอกเก่า กราฟแนวดิ่ง เจ็บหนัก ฟื้นช้า ล้มทั้งยืน

ข่าวจากงานสัมมนา “ผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย” ที่มา: Way Magazine

ทีมวิจัยทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ทั้งข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิ ข้อมูลรายผู้ประกอบการ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Survey) กว่า 200 โรงงาน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอีกกว่า 70 โรงงาน นอกจากภาพรวมผลกระทบและมาตรการของรัฐต่อผู้ประกอบการโดยเปรียบเทียบกับมาตรการเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ลงลึกในอุตสาหกรรมสำคัญ 5 ภาคส่วน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมโรงแรม…

สกสว. เผยโควิด-19 กระทบอุตสาหกรรมอาหารฟื้นตัวช้า ด้านนักวิจัยเสนอรัฐใช้เทคโนฯ พัฒนาไทย “ศูนย์กลางผลิตอาหารเพื่ออนาคต

ข่าวจากงานสัมมนา “ผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย” ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ นักวิจัยโครงการ“การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 แต่น้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แม้ผลกระทบในแต่ละภาคส่วนย่อยอาจแตกต่างกันก็ตาม ผลการวิเคราะห์ผู้ประกอบการเปราะบางสูงและเปราะบางคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 68 ของผู้ประกอบการทั้งหมดในอุตสาหกรรมอาหาร มากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของความสามารถในการเสียภาษีและการทำกำไรที่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยกำไรของอุตสาหกรรม…

สกสว.เผยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย ผู้จัดการออนไลน์

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ นักวิจัยโครงการการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงการใช้มาตรการ lockdown ภายในประเทศ ความต้องการที่ชะลอตัวทั้งจากตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกลดลงอย่างมาก เรื่องดังกล่าวซ้ำเติมปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ก่อนหน้าผู้ประกอบการจำนวนมากจึงปรับตัวด้วยการลดกำลังผลิต การลดชั่วโมงทำงาน และปลดคนงานชั่วคราว ความรุนแรงของวิกฤตโควิด-19 ในระยะแรกทำให้ผู้ประกอบการหลายรายคาดว่ายอดการผลิตจะลดลงเหลือเพียง 0.5-0.7 ล้านคัน และทำให้ตัดสินใจปลดแรงงานประจำที่เป็นแรงงานฝีมือ และจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง…

นักวิชาการ ชี้รัฐบาลไทยอัดฉีดฟื้นศก.ยุคโควิดน้อยกว่าหลายประเทศ

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ โดย หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ “ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย” ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ว่า มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรค รัฐบาลไทยดำเนินการนั้นยังน้อยกว่าอีกหลายประเทศอยู่มาก ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า…

ผลของการตัด GSP จากสหรัฐกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยแค่ไหน

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ร่วมกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

‘โจ ไบเดน’ นั่งผู้นำสหรัฐ ประเทศไทย ได้/เสีย อะไรบ้าง?

สัมภาษณ์ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย รายการลับคมธุรกิจ

ไทยมึน! มะกันตัด ‘จีเอสพี’ 2 ครั้ง ซ้ำเติมเศรษฐกิจดิ่ง! (ตอนที่ 1)

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ จากกลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขนาดผลกระทบจากกรณีดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) อาจจะไม่มาก แต่เรื่องนี้เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่เลวร้ายจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่เดิม…

หวั่นไทยถูกตัด ‘จีเอสพี’ อีก! ปัญหาสมดุล 2 ขั้ว จีน-อเมริกา (ตอนที่ 2)

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และรศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ กลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า จากการประมาณการณ์ขนาดความเสียหายของการตัด GSP ครั้งนี้จึงอยู่ระหว่าง 71.8-107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 0.03-0.05 ของการส่งออกรวม) ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากน้อยเพียงใด ซึ่งเราเชื่อว่าภายใต้วิกฤติโควิด-19 ที่เศรษฐกิจโลกกำลังสู่สภาวะถดถอยอย่างรุนแรง ผู้บริโภคน่าจะมีแนวโน้มอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น และทำให้ผลกระทบใกล้ค่าประมาณการณ์ที่สูง…

ชงรัฐต่อมาตรการอุ้มหนี้ ลดภาระต่ออายุเอสเอ็มอี

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ภาวะวิกฤติโควิด-19 เอสเอ็มอีกลุ่มเปราะบางเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ามีผู้ประกอบการ 49,830 ราย จัดว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุ่มเสี่ยงเผชิญปัญหาสภาพคล่องและปิดกิจการ…

แผนฟื้นเศรษฐกิจอาเซียนทิ้งห่างมาตรการไทย

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มาตรการความช่วยเหลือของไทยมีความแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาค 4 ประการหลัก ได้แก่ ประการแรก มาตรการความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรงของไทย โดยเฉพาะด้านภาษีมีน้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค การช่วยเหลือด้านภาษีส่วนใหญ่เป็นเพียงการเลื่อนการชำระภาษี 3 เดือน ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการพยายามเร่งคืนภาษีให้กับผู้ประกอบการ…

สื่อเยอรมันสงสัย ‘ภูเก็ต’จะอึดได้อีกกี่น้ำ ตราบที่ยังไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ โดย หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องเตรียมแผนรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างน้อยก็ให้ไปในบางพื้นที่ที่สามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาไม่แล้วการท่องเที่ยวไทยคงอยู่ไม่รอดพ้นสิ้นปี 2563 แน่นอน…

นักวิชาการหวั่น ‘คนละครึ่ง’ ไม่ถึงมือรากหญ้า

สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ โดย Nation Online

รวมแผน กอบกู้เศรษฐกิจ เฮือกสุดท้าย..สู้ต่อหรือยอมตาย

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ โดย Bangkok Biz

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐบาลควรจะเร่งดำเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. มีมาตรการจัดหารายได้เพิ่ม 2.การสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล 3.รัฐบาลจะต้องเร่งอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ

การปรับตัวของผู้ประกอบการท่ามกลาง COVID-19: บทวิเคราะห์ข้อมูล Survey

โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคการผลิตไทย: นัยต่อความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการรัฐ

โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, ศรสวรรค์ ใส่ละม้าย และ ปริญญา มิ่งสกุล

จี้รัฐเร่งปรับ 4 เรื่องใหญ่ ปลุกเศรษฐกิจไทยฟื้นหลังโควิด

โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

มาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19: เพียงพอหรือยัง?

โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์​
กลุ่มคลัสเตอร์วิจัยความสามารถในการแข่งขัน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​

Thailand 4.0 and its challenges

Archanun Kohpaiboon

กางข้อดี-ข้อเสีย หากไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP

สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย THE STANDARD Daily 

CPTPP

โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

ผลกระทบของการตัด GSP ของสหรัฐต่อไทย

โดย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์  และ รศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์