ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมอาหาร

การบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมอาหาร”
โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพรวมผลกระทบและมาตรการของรัฐต่อผู้ประกอบการ

การบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมผลกระทบและมาตรการของรัฐต่อผู้ประกอบการ”
โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
งานสัมมนาหัวข้อ ‘ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย’
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

มาตรการรัฐไร้แรงกระตุ้น แค่ ‘เยียวยา’ เศรษฐกิจ

การสัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ นักวิชาการกลุ่มคลัสเตอร์
The International Competitiveness Research Cluster (ICRC)​
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14 .08 – 14.21 น.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ไทยต้องเตรียมรับมือนโยบาย “โจ ไบเดน” อย่างไร?

การสัมภาษณ์ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้า The International Competitiveness Research Cluster (ICRC)​ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14 .10 – 15.00 น.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Thailand’s slow economic recovery

Author: Juthathip Jongwanich, Thammasat University

Thailand’s economic performance in the third quarter of 2020 showed promising signs of recovery amid the ongoing COVID-19 pandemic. The contraction in GDP fell to 6.4 per cent year-on-year, down from 12 per cent in the second quarter. Signs of recovery in key industries such as electronics and appliances, the automotive sector and plastics are bright spots….

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน Thailand’s slow economic recovery

งานสัมมนา ในหัวข้อ “ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย”

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

13.00-13.30        ลงทะเบียน
13.30 - 13.35      กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 
13.35 – 13.55      ภาพรวมผลกระทบและมาตรการของรัฐ โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
13.55 – 14.15      ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
14.15 – 14.35      ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
14.55 – 15.15      ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ โดย อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
15.15  - 15.35     ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าโดย อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
15.35  - 15.55     ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
15.55  - 16.30    สรุปประเด็น / ถาม- ตอบ / และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน งานสัมมนา ในหัวข้อ “ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย”

ผลของการตัด GSP จากสหรัฐกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยแค่ไหน

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ร่วมกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผลของการตัด GSP จากสหรัฐกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยแค่ไหน

“มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ภายหลังภาวะวิกฤติโควิด-19”

บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ภายหลังภาวะวิกฤติโควิด-19” ภายใต้การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน “มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ภายหลังภาวะวิกฤติโควิด-19”

‘โจ ไบเดน’ นั่งผู้นำสหรัฐ ประเทศไทย ได้/เสีย อะไรบ้าง?

สัมภาษณ์ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย รายการลับคมธุรกิจ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ‘โจ ไบเดน’ นั่งผู้นำสหรัฐ ประเทศไทย ได้/เสีย อะไรบ้าง?

หวั่นไทยถูกตัด ‘จีเอสพี’ อีก! ปัญหาสมดุล 2 ขั้ว จีน-อเมริกา (ตอนที่ 2)

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และรศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ กลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า จากการประมาณการณ์ขนาดความเสียหายของการตัด GSP ครั้งนี้จึงอยู่ระหว่าง 71.8-107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 0.03-0.05 ของการส่งออกรวม) ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากน้อยเพียงใด ซึ่งเราเชื่อว่าภายใต้วิกฤติโควิด-19 ที่เศรษฐกิจโลกกำลังสู่สภาวะถดถอยอย่างรุนแรง ผู้บริโภคน่าจะมีแนวโน้มอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น และทำให้ผลกระทบใกล้ค่าประมาณการณ์ที่สูง…

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน หวั่นไทยถูกตัด ‘จีเอสพี’ อีก! ปัญหาสมดุล 2 ขั้ว จีน-อเมริกา (ตอนที่ 2)