การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในท่ามกลางและอนาคตหลัง Covid-19

ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 (Econ Symposium 2022) หัวข้องาน “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

บทความวิจัยนี้เป็นนำเสนอการสำรวจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกต่ออุตสาหกรรมในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นัยต่อการปรับต่อของผู้ประกอบการในประเทศทั้งในแง่การอยู่รอดในห่วงโซ่อุปทานของโลกและการยกระดับนวัตกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve รวมทั้ง นำเสนอผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสะท้อนความท้าทายและอุปสรรคของการปรับของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกประการของบทความวิจัยนี้ที่ยังไม่มีงานศึกษาอื่น ๆ กล่าวถึงมากนัก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *