ไทยต้องเตรียมรับมือนโยบาย “โจ ไบเดน” อย่างไร?

การสัมภาษณ์ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้า The International Competitiveness Research Cluster (ICRC)​ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14 .10 – 15.00 น.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร