งานสัมมนา ในหัวข้อ “ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย”

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

13.00-13.30        ลงทะเบียน
13.30 - 13.35      กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 
13.35 – 13.55      ภาพรวมผลกระทบและมาตรการของรัฐ โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
13.55 – 14.15      ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
14.15 – 14.35      ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
14.55 – 15.15      ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ โดย อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
15.15  - 15.35     ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าโดย อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
15.35  - 15.55     ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
15.55  - 16.30    สรุปประเด็น / ถาม- ตอบ / และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร