ไทยมึน! มะกันตัด ‘จีเอสพี’ 2 ครั้ง ซ้ำเติมเศรษฐกิจดิ่ง! (ตอนที่ 1)

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ จากกลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขนาดผลกระทบจากกรณีดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) อาจจะไม่มาก แต่เรื่องนี้เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่เลวร้ายจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่เดิม…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร