วิกฤต COVID-19 และกลุ่มเปราะบางในภาคธุรกิจ

โดย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ อ. ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร และ นายภวินทร์ เตวียนันท์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Policy Brief คั่นหน้า ลิงก์ถาวร