คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2020

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือภาคธุรกิจฟันผ่าวิกฤต COVID-19

โดย กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Policy Brief | ปิดความเห็น บน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือภาคธุรกิจฟันผ่าวิกฤต COVID-19

ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคการผลิตไทย: นัยต่อความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการรัฐ

โดย รศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, ศรสวรรค์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Policy Brief | ปิดความเห็น บน ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคการผลิตไทย: นัยต่อความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการรัฐ

มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในวิกฤต COVID-19 ของไทยเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

โดย รศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, ปริญญา มิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Policy Brief | ปิดความเห็น บน มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในวิกฤต COVID-19 ของไทยเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

การปรับตัวผู้ประกอบการท่ามกลาง COVID-19 : บทวิเคราะห์ข้อมูล Survey

โดย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ อ. เพ็ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Policy Brief | ปิดความเห็น บน การปรับตัวผู้ประกอบการท่ามกลาง COVID-19 : บทวิเคราะห์ข้อมูล Survey

วิกฤต COVID-19 และกลุ่มเปราะบางในภาคธุรกิจ

โดย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ อ. ภานุพงศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Policy Brief | ปิดความเห็น บน วิกฤต COVID-19 และกลุ่มเปราะบางในภาคธุรกิจ