รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้รับ “รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565” พระราชทานรางวัลโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Best paper awards in A-Pac EIF 2022

อาจารย์วานิสสา เสือนิล และ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล ได้รับเลือกให้เป็น Best paper awards ภายใต้ชื่อบทความวิจัย Catastrophe Bond and Sovereign Debt: Flooding Risk Transfer for Thailand จากการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ภายใต้หัวข้อ Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบทความวิจัยที่ได้รับรางวัล Best paper awards จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ “Thailand and The World Economy Journal (TWE)” ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ “Thammasat Review” ของ Thammasat Business School ฉบับพิเศษต่อไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022)

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ภายใต้หัวข้อ Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ On-site ณ ประเทศอินเดีย โดยในงานดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการอภิปราย (Panel discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันภายใต้หัวข้อ “From Multilateralism to Regionalism to Bilateralism in context of A-Pac” และหัวข้อ “Fears of Deglobalization: Responses and Challenges for ASEAN”

ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านบทความสรุปที่ได้มีการเผยแพร่ใน เศรษฐสาร ดังนี้

1. บทความ From Multilateralism to Regionalism to Bilateralism in context of A-Pac
สรุปความโดย คุณศวีระ ธรรมศิริ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

2. บทความ Fears of Deglobalization: Responses and Challenges for ASEAN
สรุปความโดย คุณกัญญ์ชลิกา ผ่องจิตร์ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ERIA RCEP Inception Workshop

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เข้าร่วมการประชุมกับ ERIA ใน ERIA RCEP Inception Workshop เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Thailand eyes economic rebound

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นกับคุณ Yang Han จากสื่อ China Daily Global Weekly ในประเด็นเกี่ยวกับการพื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

World Scientist and University Rankings 2022

ตามที่ AD Scientific Index 2022 ได้ประกาศการจัดอันกับ World Scientist and University Rankings 2022 กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน (ICRC) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์ ที่ได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 19 และ 20 ในการจัดลำดับของมหาวิทยาลัย University ranking และลำดับที่ 4 และ 5 ในการจัดลำดับของประเทศไทยสาขาเศรษฐศาสต์ และลำดับ 522 และ 526 ในการจัดลำดับของ Asia ตามลำดับ

ทัั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสืบค้นการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

China Daily: Asian economies urged to deepen complementarity

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ให้สัมภาษณ์กับ China Daily หนึ่งในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศในประเทศจีน ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย – ยูครน ต่อกลุ่มประเทศเอซียและอาเซียน โดยหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวได้มีการตีพิมพ์ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งรูปแบบออนไลน์และสิ่งพิมพ์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สารพัดปัจจัย ‘เสี่ยง’ เศรษฐกิจไทยไปทางไหน ?

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพูดคุยกับรายการกรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางปัจจัยรุมเร้ารอบด้าน​ เช่น โควิด -19​ และสงคามรัสเซียยูเครน​ที่กระทบราคาพลังงานและ​ค่าครองชีพ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไร? กับผลกระทบเศรษฐกิจรุนแรง จากรัสเซีย-ยูเครน วอร์ส

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ในรายการ ลับคมธุรกิจ โดย ดร.นงค์นาถ ห่านวิไล ทางคลื่น FM 90.5 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14 .00 – 15.00 น.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Domestic Savings workshop 16-17 March 2022 Organised by UNU-WIDER

ดร.วานิสสา เสือนิล เข้าร่วมการ workshop ที่จัดขึ้นโดย World Institute for Development Economics Research เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 โดยในงานดังกล่าว ได้มีการนำเสนอบทความในหัวข้อ Saving Transition in Asia: Unity in Diversity ที่ได้จัดทำร้วมกับ Prof. Prema-chandra Athukorala จาก Australian National University

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น